top of page

V lone prírody
len 15 minút
od Košíc.

Lokalita

Ekorezidencia leží v obci Trsťany, vzdialenej len 15 km od Košíc na trase novej diaľnice Budimír-Bidovce. 

Lokalita

Lokalita

Ekorezidencia leží v obci Trsťany, vzdialenej len 15 km od Košíc, na trase novej diaľnice Budimír-Bidovce. Diaľnica prepojí Trsťany z Košicami a Prešovom. Po dokončení úseku Košické Olšany-Šaca sa diaľnicou veľmi pohodlne odvezieme do Krásnej na Sídlisko Nad Jazerom, do USSteelu a ďalej až do Maďarska. 
Územne obec spadá k obvodu Bidovce, v ktorej sa nachádza matričný úrad, obvodné zdravotné stredisko, školské aj predškolské zariadenie, stavebný úrad, obvodné oddelenie polície a iné služby širšieho charakteru. V susednej obci Ďurďošík je k dispozícii predškolské zariadenie, dom seniorov, obchod a služby.

Parcely

Lokalita je umiestnená na západnom, slnečnom a mierne svahovitom teréne, z južnej strany ohraničenom biokoridorom, ktorý je súčasťou ekorezidencie. Jednotlivé parcely sú výškovo vzájomne posunuté terasovým spôsobom a každá z nich má veľmi komfortnú šírku 20m. Pozdĺžnou komunikáciou sa dostaneme až na vrchol kopca, odkiaľ je nádherný výhľad na široké okolie. Okolité lesy dodávajú prostrediu veľmi prijemný a nezameniteľný charakter.

Náhľad parciel
bottom of page