top of page

Ekologická
stavba

kategórie A+

Vlastnosti a vybavenie

Projekt je charakteristický progresívnou a veľmi úspornou konštrukciou a premysleným dispozičným riešením. Použitie kvalitných stavebných materiálov a moderných technológií radí domy do energetickej kategórie A+.

Vlastnosti

Vlastnosti stavby

Nosná konštrukcia, priečky a strešná konštrukcia je tvorená z modernej technológie tenkostennej oceľovej konštrukcie. Oproti iným systémom montovaných domov je hlavne jej
stabilita a pevnosť.

Viac

Vykurovanie a príprava teplej vody je riešené moderným systémom tepelného čerpadla vzduch - voda, ktoré zabezpečuje ohrev teplej vody a teplovodného podlahového vykurovania  domu.

Ploché strechy sú koncipované ako vegetačné ( zelené ), čo je pri eko-stavbách veľmi dôležitý aspekt. Vegetačné strechy sú krásne a účelné zároveň. Oceníte ich hlavne v letnom období kde je prestup tepla do rodinného domu oveľa menší.

Možnosť inštalovania fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie, alebo solárnych panelov na ohrev úžitkovej aj vykurovacej vody, príp. vonkajšieho bazéna.

Kvalitné 6 komorové okná s troj-sklom  a dokonalými izolačnými vlastnosťami v čistom dizajnovom prevedení. Tento typ okien je ideálny pre použitie na na zasklenie veľkoplošných terás.

Výhody stavby z tenkostennej oceľovej konštrukcie

Suchá
výstavba
Nevytvára sa
mokrý proces
Vzhľad
ako murované
Pevnosť a tuhosť konštrukcie
Protiplesňové
vlastnosti
Rýchlosť
výstavby
Nehorľavý
materiál
Bez tepelných
únikov
Nízke prevádzkové náklady na bývanie

Siete a vybavenie

Obecný vodovod

 DN 150 vedený v chodníku. Súčasťou riešenia je vybudovanie automatickej 
tlakovej stanice umiestnenej 
v spodnej časti lokality

Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia DN 250 
vedená v telese komunikácie 

Trafostanica

Súčasťou riešenia je vybudovanie vlastnej trafostanice umiestnenej mimo lokalitu neďaleko  hospodárskeho dvora 

Zeleň

V celej lokalite bude oplotenie pozemkov len pomocou strihaných  živých plotov

Vykurovanie

Zabezpečované modernými tepelnými čerpadlami vzduch-vzduch. Ich výhodou okrem šetrenia nákladov je možnosť priameho chladenia priestorov v letnom období. Na tepelné čerpadlo je napojený ohrev úžitkovej vody ako aj samotné podlahové vykurovanie domu.

Dažďová voda

Dažďová voda bude na každom pozemku zachytávaná do akumulačných nádrží na spätné zavlažovanie zelene

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie riešené 
pomocou úsporných LED žiaroviek

Splašková kanalizácia 

Splašková kanalizácia DN 250 vedená

v chodníku. V prípade záujmu je možná opcia na realizáciu domovej žumpy 

Optická sieť

Optická internetová sieť od Antiku do každého domu vedená v zemi 
na pravo od komunikácie 

Elektrická sieť

Elektrická NN sieť je vedená v zemi napravo od komunikácie pod verejnou zeleňou. 

bottom of page