top of page

Ekologická
stavba

kategórie A+

Vlastnosti a vybavenie

Projekt je charakteristický progresívnou a veľmi úspornou konštrukciou a premysleným dispozičným riešením. Použitie kvalitných stavebných materiálov a moderných technológií radí domy do energetickej kategórie A+.

Vlastnosti

Vlastnosti stavby

Penové sklo, ako izolácia pod podlahovou doskou. Výhoda je v konštrukcii bez tepelných mostov. Nakoľko sa jedná o vonkajšiu izoláciu, teplo nemôže uniknúť. Nedochádza ani k úniku kondenzovanej vody a v dôsledku toho ani k vytváraniu plesní.

Kvalitné 3 až 4 komorové okná 
s dokonalými izolačnými vlastnosťami a čistým dizajnovým prevedením. Tento typ okien je ideálny pre použitie na na zasklenie veľkoplošných terás.

Nosná konštrukcia , priečky a strešná konštrukcia je tvorená z modernej technológie tenkostennej oceľovej konštrukcie. Oproti iným systémom montovaných domov je hlavne jej
stabilita a pevnosť.

Moderné systémy tepelných čerpadiel zabezpečujúce vykurovanie pomocou systému vzduch-vzduch. Na tepelné čerpadlo je napojený ohrev úžitkovej vody ako aj samotné podlahové vykurovanie domu.

Ploché strechy sú koncipované ako vegetačné ( zelené ), čo je pri eko-stavbách veľmi dôležitý aspekt. Vegetačné strechy sú krásne a účelné zároveň. Oceníte ich hlavne v letnom období kde je prestup tepla do rodinného domu oveľa menší.

Možnosť inštalovania fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie, alebo solárnych panelov na ohrev úžitkovej aj vykurovacej vody, príp. vonkajšieho bazéna.

Siete a vybavenie

Obecný vodovod

 DN 150 vedený v chodníku. Súčasťou riešenia je vybudovanie automatickej 
tlakovej stanice umiestnenej 
v spodnej časti lokality

Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia DN 250 
vedená v telese komunikácie 

Trafostanica

Súčasťou riešenia je vybudovanie vlastnej trafostanice umiestnenej mimo lokalitu neďaleko  hospodárskeho dvora 

Zeleň

V celej lokalite bude oplotenie pozemkov len pomocou strihaných  živých plotov

Splašková kanalizácia 

Splašková kanalizácia DN 250 vedená

v chodníku. V prípade záujmu je možná opcia na realizáciu domovej žumpy 

Dažďová voda

Dažďová voda bude na každom pozemku zachytávaná do akumulačných nádrží na spätné zavlažovanie zelene

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie riešené 
pomocou úsporných LED žiaroviek

Vykurovanie

Zabezpečované modernými tepelnými čerpadlami vzduch-vzduch. Ich výhodou okrem šetrenia nákladov je možnosť priameho chladenia priestorov v letnom období. Na tepelné čerpadlo je napojený ohrev úžitkovej vody ako aj samotné podlahové vykurovanie domu.

Optická sieť

Optická internetová sieť od Antiku do každého domu vedená v zemi 
na pravo od komunikácie 

Elektrická sieť

Elektrická NN sieť je vedená v zemi napravo od komunikácie pod verejnou zeleňou. 

bottom of page